泛亚电竞

Home>Chính phủ in ấn đã đóng cửa hơn 100 trang web "đầu tư bất hợp pháp, gian lận bán thời gian"
Chính phủ in ấn đã đóng cửa hơn 100 trang web "đầu tư bất hợp pháp, gian lận bán thời gian"
Time:2024-01-13
Views:2018

泛亚电竞官网

  
LIVE      

Chính phủ in ấn đã đóng cửa hơn 100 trang web "đầu tư bất hợp pháp, gian lận bán thời gian"

泛亚电竞

Chính phủ in ấn đã đóng cửa hơn 100 trang web "đầu tư bất hợp pháp, gian lận bán thời gian"

Kết thúc: chính phủ ấn độ đã đóng cửa hơn 100 trang web liên quan đến việc đầu tư bất hợp pháp và lừa đảo Lao động.

Vào ngày 7 (giờ địa phương), theo báo chí địa phương như nhật báo ấn độ, bộ nội vụ ấn độ đã phát biểu như thế trong một tuyên bố trước đó.

Bản tuyên bố giải thích rằng bộ thông tin và truyền thông điện tử nhận được lời khuyên tuần trước từ trung tâm điều chỉnh tội phạm mạng quốc gia thuộc bộ nội vụ đóng cửa các trang web này và thực hiện yêu cầu.

Bản tuyên bố cũng nói: "những trang web có tổ chức cổ vũ cho tội phạm kinh tế liên quan đến đầu tư bất hợp pháp và việc làm được điều hành bởi cá nhân nước ngoài".Họ sử dụng quảng cáo kỹ thuật số, công cụ chat và tài khoản thứ ba cho tội phạm.

Ông cũng nói thêm: "họ sử dụng mạng lưới thẻ tín dụng, mật mã tiền tệ, máy ATM ở nước ngoài và các công ty công nghệ tài chính quốc tế để di chuyển lợi nhuận từ việc lừa đảo kinh tế quy mô lớn ra ngoài ấn độ."

Đồng thời, hãy thận trọng trong việc đầu tư vào các doanh nghiệp trực tuyến với mức phí cao và tránh giao dịch tài chính nếu bạn tiếp xúc với những người không quen biết qua công cụ truyền thông di động như watsapp hay telegram.

E ¬  a ± • a ¯ ° c º Œ e ¨ ª e ¿ Eve ª æ ‹ œ a ‹ c ´ ¹ e ¦ ™ æ ¸ ¯ æ ¸ › c ¢³ c – c • ¥a  Š e € ² c ¨ ‹

A € € a € € c ’ ° a ¢ƒ a  Š c ” Ÿ æ … ‹ a ± € a ± € e •, e ¬  a ± • a ¯ ° æ ˜ ¨ æ — ¥(e ¿ ª æ ‹ œ æ ™ ‚ e – “ 12 æ œ ˆ 5 æ — ¥) a œ ¨ e ˜ ¿ æ ‹ ‰ a phần tư ¯ e  ¯ a  ˆ e … ‹ e •, a œ ‹ e ¿ ª æ ‹ œ a ‡ º a ¸ c ” ± e ¦ ™ æ ¸ ¯ e  e ¿. ª æ ‹ œ c ¶ “ æ ¿ Ÿ e ² ¿ æ ˜ “ e ba phần ¦ a º ‹ e ™ • a €  e ¦ ™ æ ¸ ¯ a, ¥c ¨ ‹ a ¸ được a city ¸ æ œ ƒ a  Š e ¦ ™ æ ¸ ¯ æ ° điều torah a € ™ e ® Š a Œ – e được – city a điều torah ‡ a  ˆ e ba phần ¦ c š „ e … ’ æ œ ƒ I phần tư Œ a ½ œ a eve ¸ æ — ¨ æ phần tư ” e ¬ › eve a ‹ c ´ ¹ e ¦ ™ æ ¸ ¯ c š „ æ ¸ › c ¢³ c – c • ¥a ’ Œ e € ² c ¨ ‹ a € ‚

A € € a € € e … ’ æ œ ƒ a ba phần tư Œ Œ "I e ¬  a ± • a ¯ ° a ’ Œ a  ƒ e ˆ ‡ a € Š e  ¯ a  ˆ a œ ‹ æ ° điều torah a € ™ e ® Š a Œ – æ ¡ † æ ž ¶ a … ¬ c ´ „ a € ‹ c, c ´ „ æ – ¹ a ¤" æ œ ƒ c ¬ ¬ 28a ± † æ œ ƒ e ° (æ ° điều torah a € ™ e ® Š a Œ – a ¤" æ œ ƒ) c š „ e ¦ ™ æ ¸ ¯ a, ¥c ¨ ‹ a ¸ được a city ¸ æ œ ƒ eve a điều torah e ¡ ¨ a œ ˜ a €  a ° ˆ æ ¥a º º a điều torah được a city  Š e  ’ a ¹ ´ a, ¥c ¨ ‹ a ¸ được a city º ¤æ µ  a € ‚ e ™ ¤a º † c  ba phần a ´ c š „ e  ’ a ¹ ´ a, ¥c ¨ ‹ a ¸ được a city ¤– I phần tư Œ a º ¦ æ œ ‰ c ´ „ c ™ ba phần a   a œ ¨ e ¦ ™ æ ¸ ¯ c š „ a, ¥c ¨ ‹ a ¸ e € city  e  Ž e ¦ – a ƒ  a  ƒ e ˆ ‡ a € ‚

A € € a € € e ¬  a ± • a ¯ ° a œ ¨ e … ’ æ œ ƒ a ¸ Š e ‡ ´ e ba phần æ ™ ‚ e ¡ ¨ c ¤º I phần tư Œ e  ’ a ¹ ´ a, ¥c ¨ ‹ a ¸ city c š „ a ‰ µ æ – ° æ €  c ¶ a €  a ° ˆ æ ¥æ Š € e ¡ “ a œ ¨ æ ‡ ‰ a °  æ ° điều torah a € ™ e ® Š a Œ – a  Š e  ½ a ¯ ¦ a  ¯ æ Œ  c º Œ c ™ phần tư a ± • e ‡ ³ e — œ e ‡  e ¦  a € ‚ eve a – a  ‘ a  „ a º º e ¬ › e ¿ ° æ ¸ › c ¢³ e ½ ‰ a ž ‹ æ ‰ € a ¸ ¶ a ba phần † c š „ a  „ æ – ¹ e  ¢c ¶ E ‰ ² æ © Ÿ e  ‡ I phần tư Œ a ’ Œ a °  a ° ˆ æ ¥a º º a điều torah city c š „ æ Œ ‘ æ ˆ ° a € ‚ eve a – a ‹ ‰ a ‹ µ a ¤" a ® ¶ c ¹ phần tư c º Œ a œ ¨ eve a º e ¨ a  ¯ æ Œ  c º Œ c ™ phần tư a ± • æ œ ª a ba phần † æ ‰ ® æ phần tư ” e ‡  e ¦  e "’ e ‰ ² I phần tư Œ a ½ œ a ‡ º e ² Eve ¢c  a € ‚

A € € a € € a  Œ æ — ¥æ — © a ¸ Š I phần tư Œ e ¬  a ± • a ¯ ° a ’ Œ e ² ¡ C ¶ “ a º ‹ a ‹ ™ a  Š a º được a city ‹ ™ a ± € a ¸ ¸ a eve leibovitz c "˜ æ › ¸ Carey barber e • (e ² ¡ C ¶ “ a º ‹ a ‹ ™) c ” „ c ba phần Ž e – ‡ a ‰  a ba phần € e € ƒ a ¯ Ÿ e ¦ ™ æ ¸ ¯ a … ¬ a  ¸ a ‰ µ a † o c "‘ æ Š € æ – phần tư e ¿ ª æ ‹ œ e ³ phần tư c ‰ © a ¸ a ¿ ƒ c š „ e … c › ® I phần tư Œ e €  e  Ž æ ‡ ‰ c ” ¨ a … ¶ c ” ¢a “  iPainti phần tư Œ a  ¯ æ œ ‰ æ • ˆ a œ ° e ™  a ½ Ž eve a º c ¯ ‰ c ‰ © c š „ e ¡ ¨ e  ¢æ º được a city º ¦ a ’ Œ a ® ¤a … "æ º được a city º ¦ I phần tư Œ æ œ ‰ a Š © æ ¸ › a ° ‘ eve a º c ¯ ‰ c ‰ © c © º e ª ¿ c ¹ city c µ ± c š „ e ƒ ½ æ º  æ ¶ ˆ e € — a € ‚

A € € a € € a ¸ ‹ a  ˆ I phần tư Œ e ¬  a ± • a ¯ ° a ’ Œ c ” „ c ba phần Ž e – ‡ a º ¦ a  ƒ e "€ e ¦ ™ æ ¸ ¯ c" ‘ æ Š € œ a ’ a œ ’ a  € a … ¬ a  ¸ I phần tư Œ a Œ … æ ‹ ¬ e  ¬ æ œ ‰ æ ¦ ‚ a ¿ Carey barber µ a ¥a ½ œ a ® ¤a  Š Neuron Digitala œ ¨ æ ° điều torah a € ™ e ® Š a Œ – a ¤" æ œ ƒ c š „ a ± • a ½  I phần tư Œ e  ½ a  – a  ƒ a ± • a • † eve a ‹ c ´ ¹ a ¤š a € ‹ c ¶ e ‰ ² c "‘ æ Š € a € ‚

A € € a € € e ¬  a ± • a ¯ ° a œ ¨ 12 æ œ ˆ 6 æ — ¥(e ¿ ª æ ‹ œ æ ™ ‚ e – “) a ° ‡ a ‡ º a ¸ æ ° điều torah a € ™ e ® Š a Œ – a ¤" æ œ ƒ c š „ a ¸ a œ ‹ e "’ e ‚ Š æ œ ƒ e được – city a điều torah ‡ I phần tư Œ a ¸ ¦ æ – phần tư æ ™ š a ¸ Š c µ  æ  Ÿ e ¡ Œ c ¨ ‹ a € ‚

+좋아하는 뉴스 커뮤니케이션을 선택하십시오. 여기를 클릭하십시오!

Chính phủ in ấn đã đóng cửa hơn 100 trang web "đầu tư bất hợp pháp, gian lận bán thời gian"

Previous:"Hamas dự định kéo dài thêm 4 ngày đình chiến" với những điều kiện như trước
Next:Các nhóm nhân quyền nhật bản yêu cầu rút lại tuyên bố "chế giễu hàn quốc phục" của nghị sĩ nhật bản "đặc quyền tồn tại tại nhật bản"
related articles
泛亚电竞 Sơ đồ trang web

1234