泛亚电竞

Home>Một phần ba khu vực do thái ở đức bị sỉ nhục và đe dọa
Một phần ba khu vực do thái ở đức bị sỉ nhục và đe dọa
Time:2024-01-26
Views:832

泛亚电竞官网

  
LIVE      

Một phần ba khu vực do thái ở đức bị sỉ nhục và đe dọa

泛亚电竞

Một phần ba khu vực do thái ở đức bị sỉ nhục và đe dọa

Theo các cuộc điều tra, sau ngày 7 tháng 10, một phần ba giáo xứ do thái giáo ở đức đã trải qua những hành vi hung hăng như sỉ nhục và đe dọa.

Giáo hội do thái giáo của đức cho biết ngày 6 giờ địa phương, cuộc khảo sát trực tuyến trên 98 giáo xứ do thái ở đức từ ngày 20 đến 30 tháng trước cho thấy 32 giáo xứ đã trải qua "sự bắt bớ người do thái". Có 105 giáo xứ do thái ở đức.

Người trả lời: "tôi cảm thấy bị bắt bớ và áp bức về mặt tâm lý như vẽ nguệch ngoạc, điện thoại đe dọa, thư từ, email".

Hơn nữa, 68% trả lời rằng cuộc sống ở giáo xứ và người do thái ở đức đã bị ảnh hưởng tiêu cực sau khi chiến tranh bắt đầu.

Trong tất cả các giáo xứ, 43% cho rằng an ninh đã hủy bỏ sự kiện, và 69% trả lời rằng số người tham gia vào cuộc sống giáo xứ đã giảm.

78% trả lời rằng cuộc sống của người do thái ở đức đã thay đổi sau chiến tranh. Họ lo lắng nơi công cộng, lo sợ về tương lai của những đứa trẻ do thái, và lo lắng về tương lai của một người do thái trong nước đức.

96% những người lãnh đạo giáo xứ do thái được điều tra trả lời: "họ hài lòng với sự hợp tác với cảnh sát hoặc cơ quan an ninh".60% những người đã từng trải qua hành vi hung hăng nói rằng, "đã trải qua sự hợp tác xã hội dân sự."

Ông Joseph schuster, chủ tịch hội đồng do thái, chỉ trích kết quả này: "đây là một báo cáo đáng kinh ngạc".

Ông nói tiếp: "dù là chủ nghĩa hồi giáo hay chủ nghĩa cánh tả hay cánh hữu, chủ nghĩa chống do thái là một cuộc tấn công vào xã hội mở của chúng ta và các quốc gia có luật pháp.Mặc dù có lòng tin nơi an ninh, nhưng sự bất an trong giáo xứ là một dấu hiệu cảnh báo cho toàn thể xã hội chúng ta ".

Eve I ¿ A, eve ´ a ¥e ¡ Eve  c ª  eve/a ¥e  AI æ ‰ ¹ e ‡  e Ž – a ® š c › ® æ ¨ ™ æ ¿ æ city ® º c „ ¡ e ba phần œ

A € € a € € a, ¦ a œ – I phần tư š a o ´ a ‹ ’ æ – ¯ a  ¦ æ ° ‘ c œ ba phần a œ ¨ e ¦ ª a  ‹ c š „ e ‘ ¬ c ¦ ® a ¸ Š æ ‚ ² c — › a ¤a “ a "€ ‚ \ c ba phần Ž e  ¯ c ¤ba phần I phần tư › a  ³ a œ – I phần tư š a Š æ ² ™ a  — e ƒ ¨ æ ± — a ° ¤a ° phần tư æ – ¯ a ¤š e ™ • eve a º c ¯ ‰ e ¢được a city leibovitz ¥eve e  c ‚ ¸ æ ˆ  eve a ¢a ¢Ÿ a € ‚ \ e, ¯ e €  c ¤ba phần

A € € a € € a €  a ¤" a … ¬ a ± e ¨ Š a € ‘ c ¶ œ a  ˆ a € Š e ¡ › a ± a € ‹ a €  a  Š a ³ ¶ eve e › e ¦ – a  ° a ± e  “ I phần tư š æ œ ¬ e phần tư ª a eve ´ a ¥e ¡  c ª  c ˆ † c ™ eve phần tư a ¥a ba phần tư Œ † "I eve a ¥e ‰ ² a ˆ — a °  a Š æ ² ™ a œ ° a ¸ ¶ c š „ eve a điều torah a ¤" a œ ° a  € a ¯ ¦ æ – ½ a ¯ † e › † e ½ Ÿ c ‚ ¸ I phần tư Œ a, ² e € æ ˆ  e ¶ … e  1.6 Ž e  ¬ a o ´ a ‹ ’ æ – ¯ a  ¦ a º º eve æ a º ¡ A € ‚ a ¤– a ª ’ æ Š e œ city ² I phần tư Œ eve a ¥eve e  a œ ¨ æ œ ¬ e phần tư ª a eve ´ a ¥e ¡ Eve  c ª  a ¸ a điều torah æ ³ › a ½ ¿ C ” ¨ a º º a, ¥æ ™ º e ƒ ½ I phần tư ˆ AIi phần tư ‰ a Carey barber, ¥a … a € Œ e ¿ … e € Ÿ a ¸ ” e ‡ ª a ‹ • a œ ° æ ‰ ¹ e ‡  c ¢º e ª  e ¥² æ “ Š c › ® æ ¨ ™ a €  I phần tư Œ æ ¯  æ ¬ ¡ E ½ Ÿ c ‚ ¸ e ƒ ½ a ¦ ‚ a  Œ a € Œ a ¤" a ž ‹ æ š — æ ® º a, eve ¥a a €  I phần tư š e  Ž eve a eve Ž a ¥æ – ¹ a œ ¨ a Š æ ² ™ a ¸ € a ¹ ´ a  ª e ƒ ½ c ¢º e ª  50a € ‹ e ¥² æ “ Š c › ® æ ¨ ™ I phần tư Œ c  ba phần a œ ¨ AIa ¸ € a ¤© a ° ± e ƒ ½ c ¢º e ª  100a € ‹ c › ® æ ¨ ™ a € ‚ e ‡ ´ a Š › æ – phần tư æ ¸ › a ° ‘ æ ¦ e điều torah  e ¡  c ª  c š „ a º º e  “ a eve ¸ c ba phần © c µ „ c ¹ ” Article 36e ² e ² ¬ a º º e Ž e € city ¶ æ – ¯ æ Œ ‡ a ‡ º I phần tư Œ a Š æ ² ™ a œ ° a ¸ ¶ a ¤" e ƒ ¨ a ˆ † a  € a Ÿ Ÿ a, ² e ¢được a ¤o c city ‚ º a ¹ ³ a œ ° I phần tư Œ eve a ¥eve e  æ ‰ € a ® điều torah c ¨ ± c š „ a € Œ c ² ba phần æ º – æ ‰ “ æ “ Š a €  c phần tư º a ¹  e ‰ æ “ š I phần tư Œ a  ¯ a ¿ ¡ A º ¦ e phần tư ƒ a ½ Ž a € ‚

A € € a € € æ ¹ æ “ š eve a ¥a œ ‹ e ˜ ² eve e  a ¸ Š æ œ ˆ a … ¬ a ¸ ƒ c š „ æ • ¸ æ “ š I phần tư Œ a ba phần ž 10 æ œ ˆ 7 æ — ¥e ‡ ³ 11 æ œ ˆ 10 æ — ¥I phần tư Œ eve a ¥e ‰ ² a ˆ — a °  a Š æ ² ™ a œ ° a ¸ ¶ c š „ 1.5 e  ¬ a € ‹ c › ® æ ¨ ™ a ¯ ¦ æ – ½ æ ‰ “ æ “ Š a € ‚ c › ¸ æ ¯ ” a ¹ ‹ a ¸ ‹ I phần tư Œ a œ ¨ 2014a ¹ ´ æ Œ  c º Œ 51a ¤© c š „ a eve ´ a ¥e ¡ Eve  c ª  I phần tư Œ a ¥eve e  e ¥² æ “ Š c š „ c › ® æ ¨ ™ æ • ¸ e ‡  c ‚ º 5000 -- 6000a € ‹ a € ‚

A € € a € € c „ ¡ A º º c ¢º e ª  c › ® æ ¨ ™ æ ˜ ¯ a  ¦ æ º – c ¢º

A € € a € € a € Š e ¡ › a ± a € ‹ æ Š e œ city ² I phần tư Œ eve a ¥eve e  æ ƒ … a ± e ƒ ¨ e – € æ – phần tư 2019a ¹ ´ c µ „ eve a º a € Œ c › ® æ ¨ ™ c ® ¡ C  † e ƒ ¨ e – € a €  I phần tư Œ e © ² e ƒ ¨ e – € eve a º c được ‹ city c š „ æ • ¸ æ “ š a º được a ¸ a city „ ² a ˜ æ œ ‰ 3e ‡ ³ 4e  ¬ a   a “ ˆ e ¦ ¬ æ – ¯ æ ¦ e điều torah  a ˆ † a  a Œ city c – ‘ a º º c š „ c › ¸ e — œ a ¿ ¡ Eve æ  ¯ a € ‚ a ¥eve e  a ½ ¿ c ” ¨ a   c ‚ º a € Œ c ¦  e Ÿ ³ a €  I phần tư ˆ Gospeli phần tư ‰ c š „ AIa Carey barber, ¥a … a °  æ • ¸ æ “ š a º được a ¸ c city š „ a ¿ ¡ æ  ¯ e € ² e ¡ Œ a ˆ † æ ž  I phần tư Œ a Œ … æ ‹ ¬ c „ ¡ A º º æ © Ÿ æ ‹  æ ”  c š „ c • e  city ¢a €  æ ˆ ª c  ² c š „ e € š e ¨ Š c ´ € e Œ „ a €  c › điều torah æ Ž "e ³ ‡ æ – ™ c ‰ I phần tư Œ a ¿ E € city Ÿ c ¢º e ª  a ¸ ¦ e ‡ ª a ‹ • c ” Ÿ æ ˆ  a € Œ a ¤" e ‡  e ¥² æ “ Š c › ® æ ¨ ™ eve a º e ° a €  a € ‚

A € € a € € eve a ¥a œ ‹ e ˜ ² eve e  c ¸ ½ a  ƒ e ¬ € e • o c "‘ æ ‰ Ž c ¶ c ¨ ± I phần tư Œ e  Ž eve a eve Ž a ¥æ – ¹ a œ ¨ a Š æ ² ™ a ¸ € a ¹ ´ a  ª e ƒ ½ c ¢º e ª  50a € ‹ e ¥² æ “ Š c › ® æ ¨ ™ I phần tư Œ c  ba phần a œ ¨ a € Œ c ¦  e Ÿ ³ a €  a ¸ € a ¤© a ° ± e ƒ ½ c ¢º e ª  100a € ‹ c › ® æ ¨ ™ I phần tư Œ a … ¶ a ¸ 50% æ œ ƒ a  — a ˆ ° æ eve ” æ “ Š a € ‚ a leibovitz ¥a ª ’ c ¨ ± I phần tư Œ e € ™ a ¸ € a € Œ e điều torah › e º  a €  a ¸  a ƒ … æ ” ¹ e ® Š a º † e ˜ a ˆ ¥c › ® æ ¨ ™ c š „ æ • ¸ e ‡  a ’ Œ e € Ÿ a º ¦ I phần tư Œ æ › ´ a ba phần ž æ ¹ æ œ ¬ a ¸ Š æ ” ¹ e ® Š a º † eve a ¥eve e  c š „ æ ‰ “ æ “ Š æ ¨ ¡ A phần tư  a € ‚

A € € a € € a ¸ € a   æ › ba phần a œ ¨ a ‰  a ¹ ba phần æ ¬ ¡ A, eve ´ a ¥e ¡  c ª  a ¸ a  ƒ e ˆ ‡ a € Œ c › ® æ ¨ ™ e  ¸ æ “ ‡ æ ± º c – a €  c š „ eve a ¥eve e  a ® ˜ a “ ¡ æ Œ ‡ a ‡ º I phần tư Œ eve a ¥a ‰  æ ² ’ æ œ ‰ a º º æ œ ƒ e, Ÿ e € ² a ¸ € æ ¢ æ ¨ ¡ C ³ Š c š „ æ ƒ … a ± I phần tư Œ a œ ¨ a Š æ ² ™ æ ‰ ba phần a ° ‹ a ¸ € a € ‹ e phần tư ƒ a ½ Ž c ´ š a ˆ ¥c š „ a “ ˆ e ¦ ¬ æ – ¯ æ ¦ e điều torah  a ˆ † a  a € ‚ a › C ‚ º e ³ ‡ æ º  e  ž a ¸ ¸ æ œ ‰ e ™  I phần tư Œ æ ‰ ba phần a ˆ ° eve a – c š „ æ © Ÿ æ œ ƒ a ¹ Ÿ e  ž a ¸ ¸ a °  I phần tư Œ æ ‰ € eve a ¥e ˆ ‡ a ° ‹ æ ‰ ba phần a “ ˆ e ¦ ¬ æ – ¯ c š „ e được ˜ city c ´ š æ Œ ‡ æ  ® a ® ˜ c › ¸ æ ¯ ” I phần tư Œ a ¸  a € phần tư a ba phần — æ Š • A … ¥a eve leibovitz a ½ • e ³ ‡ æ º  a ’ Œ a º º a Š › a ba phần † e ¿ ½ e ¹ ¤a ® š a ½  e € ™ æ ¨ điều torah a ¸ € a € ‹ a € Œ a ½ Ž c ´ š a ˆ ¥c › ® æ ¨ ™ a €  a € ‚ a ½ † a € Œ c ¦  e Ÿ ³ a €  e ƒ ½ a  Œ æ ™ ‚ e ™ • c  † æ µ, e ‡  c › ® æ ¨ ™ a ¿ ¡ æ  ¯ I phần tư Œ a ¹ Ÿ a ° ± æ ˜ ¯ e ª ª I phần tư Œ c „ ¡ E được – city c ´ š a ˆ ¥e được ˜ a city ½ Ž I phần tư Œ a  ª e ¦  e ¢được æ city ‡ o c – ‘ æ ˜ ¯ a “ ˆ e ¦ ¬ æ – ¯ a Œ city c – ‘ a ˆ † a  I phần tư Œ a … ¶ a ½  e ™ • e ƒ ½ a  ¯ eve a ¥æ ˆ  c ‚ º e ¥² æ “ Š c › ® æ ¨ ™ a € ‚

A € € a € € e  ‹ c ” ¨ æ – phần tư a  „ a œ ‹ eve e  a º ‹ e ˜ a Ÿ Ÿ c š „ AIa Carey barber, ¥a … a  ‡ a ± ¬ c µ • a ¯ † a ¿ ¡ æ  ¯ I phần tư Œ e € ™ a ° ± e € æ ˆ  a º † e © ² æ – ¹ e  ¢a ¿ ¡ æ  ¯ c š „ a ¸  e €  æ ˜ Ž a € ‚ eve a ¥eve e  a ¤š æ ¬ ¡ E  ² c ¨ ± I phần tư Œ AIe ƒ ½ c ² ba phần æ º – a ® š a ½  e ¥² æ “ Š c › ® æ ¨ ™ I phần tư Œ a ° ‡ a °  a ¹ ³ æ ° ‘ c š „ a ‚, a ® ³ e ™  e ‡ ³ æ œ € a ½ Ž a € ‚ a º º e  “ a eve ¸ c ba phần © c µ „ c ¹ ” Article 36e ² E ² ¬ a º º e Ž e € city ¶ æ – ¯ a °  æ ¤æ   a ‡ º e ³ ª c – ‘ I phần tư Œ c ¨ ± e ‡  a ž ‹ c ˆ † c ‚ ¸ æ € "æ ¦ a ™ ¨ c š „ e ½ Ÿ c ‚ ¸ c ¯ „ a œ  a ¤chữ" I phần tư Œ a ¸ € e ˆ ¬ æ ƒ … æ ³  a ¸ ‹ I phần tư Œ æ œ ƒ a ° ‡ a ¤" e  ¢c ©  eve a º c ¯ ‰ a ¤ O c ‚ º a ¹ ³ a œ ° I phần tư › e ¡ › æ ˜ Ÿ a œ – a ƒ  e ¡ ¯ c ¤º I phần tư Œ a € Œ a Š æ ² ™ a œ ° a ¸ ¶ a ¤" e ƒ ¨ a ˆ † a  € a Ÿ Ÿ a ¹ ba phần a ¹ Ž Carey barber æ ª c ‚ º eve a ¢a ¢Ÿ I phần tư Œ e € ™ e ¡ ¯ c „ ¶ a ’ Œ c ² ba phần æ º – æ ‰ “ æ “ Š æ ² ’ æ œ ‰ eve a € e º phần tư e — œ a ¿ ‚ a €  a € ‚

A € € a € € e Ž e € city ¶ æ – ¯ e ‚ „ e ¡ ¨ c ¤º I phần tư Œ a œ ¨ a ba phần  e ³ ´ a € Œ c ¦  e Ÿ ³ a €  c ‰ AIa Carey barber, ¥a … æ ™ ‚ I phần tư Œ æ Œ ‡ æ  ® a ® ˜ a € Œ æ ‹ ¿ A ˆ ° c š „ æ ˜ ¯ a ¸ € eve a ½ e ¨ ˆ c ® — æ © Ÿ c ” Ÿ æ ˆ  c š „ c › ® æ ¨ ™ æ ¸ … a – ® a €  I phần tư Œ eve a – a € ‘ a € Œ a ¸  a ¸ € a ® š c Ÿ ¥e  “ e € ™ eve a ½ æ ¸ … a – ® æ ˜ ¯ a ¦ ‚ a ½ • c ” Ÿ æ ˆ  c š „ I phần tư Œ a ¹ Ÿ æ ² ’ æ œ ‰ e ƒ ½ A Š › a °  a … ¶ e € ² e ¡ Œ a … … a ˆ † æ ¸ a ¯ ¦ a €  a € ‚ a € Œ a  œ æ ¢æ ® º æ ‰ ‹ æ © Ÿ a ™ ¨ a º º a €  c µ „ c ¹ ” c š „ e ‡ ª a ‹ • a Œ – æ ± º c – c ” c © ¶ a “ ¡ A, º e được ba phần a city ˆ © æ “ ” æ † ‚ I phần tư Œ a  Š e ‡ ª a ‹ • a Œ – AIc eve ³ c µ ± a ’ Œ a ® Œ a … ¨ e ‡ ª a ‹ • a Œ – æ ® º æ ˆ ® æ © Ÿ a ™ ¨ a ¹ ‹ e – “ c š „ a Carey barber, ® e  a  ¯ e ƒ ½ a œ ¨ a ¸ € a ¤œ a ¹ ‹ e – “ c ¸ ® a °  a € ‚

A € € a € € a Š æ ² ™ a € Œ c „ ¡ A ¸ € e ™ • a ® ‰ a … ¨ a € 

A € € a € € eve a ¥e ‰ ² a ˆ — eve e  æ – ¹ 6 æ — ¥a œ ¨ æ ˆ ° æ ³  e € š a ± a ¸ e ª ª I phần tư Œ eve a ¥æ ˆ ° æ © Ÿ 5 æ — ¥c © º e ¥² a º † a Š æ ² ™ a œ ° a ¸ ¶ c ´ „ 250a € ‹ c › ® æ ¨ ™ I phần tư Œ a Œ … æ ‹ ¬ a œ ° e  “ e ± Ž a º • a €  æ ¦ e điều torah  a º º a “ ¡ A €  a … ¶ eve a – eve e  a º ‹ a Ÿ º c ¤Ž e ¨ æ – ½ c ‰ a € ‚ 5 æ — ¥æ ™ š I phần tư Œ eve a ¥eve e  a ® điều torah a ¸ ƒ a, ² e € ² a … ¥a Š æ ² ™ a  — e ƒ ¨ a Ÿ Ž a ¸ ‚ æ ± — a ° ¤a ° phần tư æ – ¯ a ¸ a ¿ ƒ a œ ° a ¸ ¶ I phần tư Œ a ¸ ¦ e ˆ ‡ a “ ˆ e ¦ ¬ æ – ¯ æ ¦ e điều torah  a º º a “ ¡ E € ² e ¡ Œ a º † a € Œ a œ ° e  ¢e ¡ Eve Œ a ‹ • a ¥a ba phần † æ œ € æ ¿ € c ƒ ˆ a €  c š „ a º ¤c  được a city € ‚

A € € a € € a  ¦ æ “ š a o ´ a ‹ ’ æ – ¯ a  ¦ a ® ˜ æ – ¹ e € š e ¨ Š c ¤ba phần a € Œ c “ ¦ æ ³ • a €  6 æ — ¥a ± e  “ I phần tư Œ eve a ¥eve e  5 æ — ¥e ¥² æ “ Š a º † a Š æ ² ™ a œ ° a ¸ ¶ a Œ — e ƒ ¨ a ‚ ‘ a o ´ a ˆ © e € ¶ e › điều torah æ ° ‘ c ‡ Ÿ a ¸ € a € ‹ a ½  a ® … a  € a ’ Œ e ™ „ e ¿ ‘ a ¸ € æ ‰ € a ¸ æ ¡ I phần tư Œ e € æ ˆ  æ • ¸ a   a º º eve æ a ‚, a € ‚ 6 æ — ¥a ‡ Œ æ ™ ¨ I phần tư Œ eve a ¥æ ˆ ° æ © Ÿ e ½ Ÿ c ‚ ¸ a º † a Š æ ² ™ a œ ° a ¸ ¶ a ¸ e ƒ ¨ a Š ª e ³ ½ e ³ ´ c ‰ ¹ e › điều torah æ ° ‘ c ‡ Ÿ c š „ a … © æ điều torah Ÿ a ½  æ ˆ ¿ I phần tư Œ e € æ ˆ  6a º º eve æ a º ¡ A €  æ • ¸ a   a º º a  — a ‚, a € ‚

A € € a € € c ba phần Ž a œ ‹ a œ ‹ a ‹ ™ e ™ ¢c ™ phần tư e ¨ € a º º c ± ³ a ‹ ’ 4 æ — ¥e ¡ ¨ c ¤º I phần tư Œ a Š æ ² ™ a œ ° a ¸ ¶ a ± … æ ° ‘ a  ¯ eve a ¥a ˆ ° e  ¯ a  ˆ a œ ‹ æ Œ ‡ a ® š c š „ a œ ° e leibovitz ž e  ¿ Eve e › điều torah I phần tư Œ a ¥eve e  æ – ¹ a ¸  æ œ ƒ æ Š Š e € ™ a º › a œ ° e leibovitz ž a ½ œ c ‚ º æ ‰ “ æ “ Š c › ® æ ¨ ™ a € ‚ a °  æ ¤I phần tư Œ e  ¯ a  ˆ a œ ‹ c "˜ æ › ¸ e •, a  ¤c ‰ ¹ Carey barber e › æ – ¯ c š „ c ™ phần tư e ¨ € a º º e ¿ ª e › … e ‡ Œ a … ‹ 5 æ — ¥c ¨ ± I phần tư Œ eve a ¥c › ® a ‰  a ± € a ‹ ¢a ba phần † c œ ‹ I phần tư Œ e  ¯ a  ˆ a œ ‹ a œ ¨ a Š æ ² ™ c š „ e  ¿ E › điều torah æ ‰ € a ¸ ¦ a ¸  a ® ‰ a … ¨ I phần tư Œ c • ¶ a œ ° a € Œ Carey barber a ² æ ² ’ æ œ ‰ c œ Ÿ æ điều torah a ® ‰ a … ¨ c š „ a œ ° æ – ¹ a €  a € ‚

+좋아하는 뉴스 커뮤니케이션을 선택하십시오. 여기를 클릭하십시오!

Một phần ba khu vực do thái ở đức bị sỉ nhục và đe dọa

Previous:Việc mua giảm giá làm cổ phiếu phục hồi …Giảm 4.15% trong một tuần
Next:[video] Charles iii đến hàn quốc để chuẩn bị cho nền văn hóa hàn quốc trước khi gặp tổng thống yoon
related articles
泛亚电竞 Sơ đồ trang web

1234