泛亚电竞

Home>Học viện chính sách thông tin và truyền thông hàn quốc hợp tác kinh doanh "mở rộng kỹ thuật số ODA"
Học viện chính sách thông tin và truyền thông hàn quốc hợp tác kinh doanh "mở rộng kỹ thuật số ODA"
Time:2023-10-04
Views:1844

泛亚电竞app

  
LIVE      

Học viện chính sách thông tin và truyền thông hàn quốc hợp tác kinh doanh "mở rộng kỹ thuật số ODA"

泛亚电竞

Học viện chính sách thông tin và truyền thông hàn quốc hợp tác kinh doanh "mở rộng kỹ thuật số ODA"

Hợp tác quốc tế của hàn quốc (KOICA) cùng với viện nghiên cứu về chính sách thông tin và truyền thông (KISDI) để mở rộng sự hỗ trợ phát triển của chính phủ số ở các nước đang phát triển (ODA).

Koika cho biết đã ký hợp đồng kinh doanh với KISDI về sự nghiệp kỹ thuật số và tư vấn chính sách ở trụ sở koika ở phía nam kinkinkini vào chiều thứ 6.

Theo quan điểm của koika, điều này là để kết hợp các lực lượng trung tâm trong hợp tác phát triển quốc tế, công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) để tạo ra sự hợp tác.

Hai cơ quan đã quyết định để mở rộng hệ thống của công ty kỹ thuật số ODA, hỗ trợ trí tuệ nhân tạo (AI) khai thác các doanh nghiệp mới, phát triển trong lĩnh vực hợp tác công nghệ AI thiết lập chiến lược hoạt động. Để làm điều này, chúng ta sẽ thúc đẩy nghiên cứu chung, trao đổi nhân lực.

Chủ tịch của ba hạnh phúc, zhang yuan cho biết: "đã sử dụng al để cải thiện hiệu quả trong các lĩnh vực phát triển hợp tác y tế, giáo dục và các lĩnh vực khác", "mong hàn quốc thực hiện công việc ODA kỹ thuật số có thể cải thiện và phát triển".

Eve I ¿ A ® ‰ a €  æ ´ ba phần e ° a “ ¡ æ ¶ ‰ æ ” ¶ a ¨ e ¡  a › ž æ ‰ điều torah æ — ¥e ‡ ª æ ° ‘ eve e ¨ c ˆ † eve e ‘ e ‡ ‘ e † œ e  ž

A € € a € € œ a – I phần tư š e ‡ ª æ ° ‘ eve e ¨ æ ¸ … a ’ Œ æ ” ¿ C – c ” c © ¶ æ œ ƒ æ – phần tư 5 æ œ ˆ 16 æ — ¥a œ ¨ æ  ± a º ¬ c Ž ‹ a  a ¤e điều torah ¯ "a º — e ˆ ‰ e ¡ Œ æ ” ¿ Eve æ ² æ ´ ba phần a °  a € ‚ \ c ¶ ² c µ ¡ A œ – c ‰ ‡

A € € a € € a €  a ¤" a … ¬ a ± e ¨ Š a € ‘ c ¶ œ a  ˆ æ — ¥c ¶ “ æ – ° e  ž a €  a … ± a  Œ c ¤ba phần a ± e  “ I phần tư š æ — ¥æ œ ¬ a Carey barber Ÿ æ ” ¿ Eve e ‡ ª æ ° ‘ e ¨ æ ” ¿ A º œ e † œ e  ž a ¸  æ –, a € ‚ æ — ¥a ª ’ e ¿ ‘ æ — ¥æ  c ™ phần tư I phần tư Œ e ‡ ª æ ° ‘ eve e ¨ eve e ¨ a … "æ œ € a ¤æ" ´ ba phần c ³ leibovitz a € Œ a ® ‰ a €  æ ´ ba phần a €  æ ¶ ‰ a  Š c ˜ a "¯ † æ ” ¿ Eve æ ² e ³ ‡ e ‡ ‘ e † œ e  ž I phần tư Œ e © ² æ ´ eve ba phần c ³ c š „ e ° a “ ¡ A € ‘ e € š e  Ž e Š, a ” ® a € Œ æ ” ¿ Eve æ ² æ ´ ba phần a °  a €  c š „ e – € c ¥¨ I phần tư Œ æ ” ¶ a  – a › ž æ ‰ điều torah a ¸ e điều torah ½ c  "a › Š I phần tư Œ c › ¸ e — œ e ‡ ‘ e ¡  e  ” e ‡ ³ a ° ‘ 1a „ „ æ — ¥a œ “ I phần tư ˆ c ´ „ a  ˆ 530e  ¬ æ ¸ ¯ a … ƒ I phần tư ‰ a € ‚ eve e ¨ a … "a … ¶ eve a – æ ´ ba phần c ³ leibovitz a ¹ Ÿ e ¢được æ city Œ ‡ a ˜ a œ ¨ a  Œ æ ¨ điều torah a  š æ ³ • I phần tư Œ æ  ± a º ¬ a œ ° æ – ¹ æ ª ¢a ¯ Ÿ eve a ³ a ² a ± • e – ‹ e ª ¿ æ Ÿ ¥a € ‚ e ¦ – c › ¸ a ² ¸ c ” ° æ – ‡ e › „ c š „ æ ° ‘ æ œ › e ¿ Carey barber ‘ æ — ¥a ² c ¶ “ e, Œ e ‡ ³ æ, a  ² æ – ° a ½ Ž a € ‚

A € € a € € æ — ¥æ œ ¬ æ ” ¿ C • Œ a ¸ ¸ e ˆ ‰ e ba phần ¦ a € Œ æ ” ¿ Eve æ ² æ ´ ba phần a °  a €  I phần tư Œ e ® “ a phần tư  æ ¥c µ „ c ¹ ” æ ˆ – æ ” ¯ æ Œ  e € … æ   æ ¬ ba phần I phần tư Œ eve a ¥c ± Œ e › † æ ” ¿ Eve æ ² c eve  e ‡ ‘ a € ‚ æ — ¥a ª ’ 4 æ — ¥a ± e  “ I phần tư Œ c ¶ “ e  Ž e ª ¿ æ Ÿ ¥æ Ž ¡ E ¨ ª a ba phần Œ c ™ phần tư c  ba phần I phần tư Œ Carey barber a ² æ • … e ¦ – c › ¸ a ® ‰ a €  æ ™ ‰ a ¸ ‰ æ ‰ € a ± ¬ c š „ e ‡ ª æ ° ‘ eve e ¨ æ ´ ba phần c ³ leibovitz a € Œ æ ¸ … a ’ Œ æ ” ¿ C – c ” c © ¶ æ œ ƒ a €  I phần tư ˆ c ° ¡ C ¨ ± a € Œ æ ¸ … a ’ Œ c ” a €  I phần tư ‰ æ ¶ ‰ a Œ city c ž ž a ± æ ” ¿ æ eve ² æ ´ ba phần a °  æ ‰ € æ ” ¶ a  – c š „ æ ¬ ba phần tư Œ a e … "I ¸ ¦ a ° ‡ a … ¶ e  • e ¦  e ¿ ” a › ž c µ ¦ æ œ ¬ æ ´ ba phần e – ¥c š „ e ° a “ ¡ A € ‚

A € € a € € e ‡ ª æ ° ‘ eve e ¨ æ œ ‰ 6a ¤" æ ” ¿ Eve æ eve ² æ ´ ba phần c ³ I phần tư ˆ a ¹ Ÿ c ¨ ± æ ´ ba phần e – ¥I phần tư ‰ I phần tư Œ eve a ¥a ® ‰ a €  æ ‰ € a ± ¬ c š „ a € Œ æ ¸ … a ’ Œ c ” a €  e ¦  æ ¨ ¡ æ œ € a ¤chữ "I phần tư Œ æ “  æ œ ‰ 100a   a œ ‹ æ œ ƒ e ° a “ ¡ A € ‚ æ — ¥a ª ’ a phần tư • æ ¶ ˆ æ  ¯ a º º a điều torah city c š „ e © ± a ± e  “ I phần tư Œ a € Œ æ ¸ … a ’ Œ c ” a €  a  ‘ æ ‰ € a ± ¬ e ° a “ ¡ A ¸ ‹ e  ” e Š, a ” ® æ Œ ‡ æ ¨ ™ I phần tư Œ e ¦  æ ± ‚ eve a – a € ‘ eve a ¥æ ¯  a phần tư µ 2e  ¬ æ — ¥a œ “ I phần tư ˆ c ´ „ 1060 æ ¸ ¯ a … ƒ I phần tư ‰ c š „ a ƒ ¹ æ phần tư a ‡ º a ” ® æ ” ¿ Eve æ ² c ± Œ æ ¬ ba phần e › † æ œ ƒ a … ¥a ´ a ˆ ¸ a € ‚ a ¦ ‚ æ ž œ e ¶ … e  Ž e Š, a ” ® æ Œ ‡ æ ¨ ™ I phần tư Œ a ¤š e ¤˜ c š „ e ‡ ‘ e ¡  a ° ‡ æ œ ‰ æ © Ÿ æ œ ƒ e ¿ ” e ‚ „ c µ ¦ e ° a “ ¡ I phần tư Œ e € ™ c † a € Œ c ˜ a "¯ † e ³ ‡ e ‡ ‘ a €  æ ˆ  c ‚ º e ° a “ ¡ A € ‘ c š „ e ¡  a ¤– æ ” ¶ a … ¥a € ‚

A € € a € € æ ˆ – e  ¢e ‡ ¨ 5a ¹ ´ eve a ¥a ¸ ‹ c › điều torah c ¦ 

A € € a € € æ “ š æ ‚ ‰ I phần tư Œ a € Œ æ ¸ … a ’ Œ c ” a €  e € š e  Ž a € Œ æ ” ¿ Eve æ ² æ ´ ba phần a °  a €  a … ± e ¨ ˆ æ ” ¶ a … ¥c ´ „ 6.6 a „ „ æ — ¥a œ “ I phần tư ˆ c ´ „ 3507,8 e  ¬ æ ¸ ¯ a … ƒ I phần tư ‰ a € ‚ æ Œ ‰ c … "æ ¶ ˆ æ  ¯ a º º a điều torah city c š „ e ª ª æ ³ • I phần tư Œ e ‡ ³ a ° ‘ e  Ž a eve Ž 5a ¹ ´ I phần tư Œ a ® ‰ a €  æ ´ ba phần æ œ ª æ Œ ‰ c › ¸ e — œ e ¦  a ® š e ¨ ˜ e Œ „ a ¸ Š e ¿ ° æ ” ¶ æ ” ¯ I phần tư Œ c ¶ “ e  Ž a ˆ  æ ¥æ Ž ¨ c ® — I phần tư Œ eve a ¥a € Œ a › ž æ ‰ điều torah a €  a ½ ¢a phần tư  e ¿ ” a › ž c µ ¦ e ° a “ ¡ A € ‘ c š „ e ‡ ‘ e ¡  I phần tư Œ c ´ ¯ e ¨ ˆ c ¸ ½ e ¡  c ´ „ 1a „ „ æ — ¥a œ “ a € ‚ e € ™ a ¸ € æ ´ ba phần c ³ leibovitz e ¶ … e  Ž 10a   e ° a “ ¡ E ¢được æ city ‡ o c – ‘ a ba phần ž a ¸ æ œ ‰ c  ² a ba phần — a › ž æ ‰ điều torah a € ‚

A € € a € € æ  ± a º ¬ a œ ° æ – ¹ æ ª ¢a ¯ Ÿ eve a ³ c ‰ ¹ a ˆ ¥æ  œ æ Ÿ ¥e ƒ ¨ e ª  c ‚ º I phần tư Œ æ ¤e ˆ ‰ æ ¶ ‰ a Œ city e  • a   a € Š æ ” ¿ æ eve ² e ³ ‡ e ‡ ‘ e ¦  æ điều torah æ ³ • a € ‹ I phần tư Œ Carey barber a ² a • Ÿ a ‹ • e ª ¿ æ Ÿ ¥a € ‚ æ — ¥æ œ ¬ c š „ a € Š æ ” ¿ Eve æ ² e ³ ‡ e ‡ ‘ e ¦  æ điều torah æ ³ • a € ‹ e ¦  a ® š I phần tư Œ æ ” ¿ C • Œ c š „ a ‹ Ÿ æ ¬ ba phần æ ´ ba phần a °  e ¶ … e  Ž 20e  ¬ æ — ¥a œ “ I phần tư ˆ c ´ „ 1,06 e  ¬ æ ¸ ¯ a … ƒ I phần tư ‰ a ° ± a ¿ … e ˆ a ‘ ˆ a ± I phần tư Œ a ¸ € æ — ¦ c ¢º e ª  a ˜ a œ ¨ æ ” ¶ æ ” ¯ a ± a ‘ Š a ¸ a ¸  e ¨ ˜ e Œ „ a  Š e € A  ‡ c š „ æ ƒ … æ ³  I phần tư Œ a ° ‡ e ™ • eve a ¥5a ¹ ´ eve a ¥a ¸ ‹ c › điều torah c ¦  æ ˆ – æ œ € e được ˜ city 100e  ¬ æ — ¥a œ “ I phần tư ˆ c ´ „ 5e  ¬ æ ¸ ¯ a … ƒ I phần tư ‰ c ½ ° æ ¬ ba phần a € ‚

A € € a € € e ™ ¤a º † a ® ‰ a €  æ ´ ba phần c ³ leibovitz a ¤– I phần tư Œ e eve º c ” Ÿ æ ´ ba phần I phần tư ˆ a ¿ — a … ¬ æ œ ƒ I phần tư ‰ a €  e Œ ‚ æ œ ¨ æ ´ ba phần I phần tư ˆ a ¹ ³ æ ˆ  c ” c © ¶ æ œ ƒ I phần tư ‰ a €  a º Œ e š Ž æ ´ ba phần I phần tư ˆ a ¿ — a ¸ ¥æ œ ƒ I phần tư ‰ a  Š a ² ¸ c ” ° æ ´ ba phần I phần tư ˆ a ®  æ ± æ ” ¿ C – c ” c © ¶ æ œ ƒ I phần tư ‰ c ‰ a … ¶ eve a – a ¤" c š „ æ ” ¿ Eve æ eve ² æ ´ ba phần c ³ I phần tư Œ a ¹ Ÿ a ˜ a œ ¨ e ¡ ž a phần tư một phần a  š æ ³ • a € ‚

A € € a € € a ° ± a ® ‰ a €  æ ´ ba phần c ˜ a "¯ † e ³ ‡ e ‡ ‘ a ¸ € a º ‹ I phần tư Œ æ — ¥æ œ ¬ e ¦ – c › ¸ a ² ¸ c ” ° æ – ‡ e › „ 2 æ — ¥æ › ba phần c ¨ ± I phần tư Œ eve a – a °  æ ¤a º ‹ c µ ¦ æ ° ‘ c œ ba phần a ¸ ¶ a ba phần † c – ‘ æ … ® e ¡ ¨ c ¤º e  º æ † ba phần I phần tư Œ e ‡ ª æ ° ‘ eve e ¨ a ° ‡ æ Ž ¡ A  – c › ¸ æ ‡ ‰ æ Ž ª æ – ½ a € ‚ c • ¶ e ¢được a city •  a  Š eve a – e ˜ a ° Ž c š „ a ² ¸ c ” ° æ ´ ba phần æ ˜ ¯ a  ¦ æ œ ‰ c ˜ a "¯ † e ³ ‡ e ‡ ‘ æ ™ ‚ I phần tư Œ a ² ¸ c ” ° æ – ‡ e › „ a › ž c ” a € Œ æ ² ’ æ œ ‰ e  ½ e ª ª e  Ž a €  a € ‚

A € € a € € a ² ¸ c ” ° æ ° ‘ æ œ › e ™  e ‡ ³ a ¸ Š eve a eve leibovitz a ¥a ba phần † æ – ° a ½ Ž

A € € a € € e ˆ ‡ æ ¤a  Œ æ ™ ‚ I phần tư Œ a ² ¸ c ” ° æ – ‡ e › „ e ¿ ‘ æ œ Ÿ æ ° ‘ æ œ › a › c ‚ º c œ ba phần a ¤š c ˆ e ° a ’ Œ e † œ e  ž a ½ ± e Ÿ ¿ I phần tư Œ a ¸ € c › ´ a ¸ ‹ e, Œ I phần tư Œ c › ® a ‰  a, ² e ™ • æ – phần tư a € Œ a  ± e š ª a  € a Ÿ Ÿ a €  a € ‚ æ — ¥æ œ ¬ a ª ’ e được ” e city  e ¨ ˆ I phần tư Œ e ‡ ª æ ° ‘ eve e ¨ c ˜ a "¯ † e ³ ‡ e ‡ ‘ e † œ e  ž æ   a ° ‡ e € ² a ¸ € æ ¥æ ‹ ‰ a ½ Ž a ² ¸ c ” ° a … e –" điều torah æ ” ¯ æ Œ  c Ž ‡ a € ‚

A € € a € € æ — ¥c ¶ “ æ – ° e  ž a ’ Œ æ  ± a º ¬ eve e › e ¦ – a  ° 11 æ œ ˆ 27 æ — ¥c š „ æ œ € æ – ° æ ° ‘ e ª ¿ I phần tư Œ a ² ¸ c ” ° a … e – "điều torah c š „ æ ” ¯ æ Œ  c Ž ‡ a ‰ µ a ¸ ‹ æ – ° a ½ Ž I phần tư Œ c ‚ º 30% I phần tư Œ æ ˜ ¯ a ² ¸ c ” ° 2021a ¹ ´ 10 æ œ ˆ a ¸ Š eve a eve leibovitz a ¥a ba phần † c š „ æ œ € a ½ Ž eve e ž a € ‚ e € ™ a ¹ Ÿ æ ˜ ¯ e ‡ ª æ ° ‘ eve e ¨ a œ ¨ 2012a ¹ ´ a ® ‰ a €  æ ™ ‰ a ¸ ‰ e ‡  æ – ° a Carey barber Ÿ æ ” ¿ Eve a ¥a ba phần † c š „ æ œ € a ½ Ž eve e ž a € ‚ a °  a … e – điều torah e ¡. ¨ c ¤º a ¸  æ ” ¯ æ Œ  c š „ a  — e ¨ ª e € … æ ¯ ” a ¸ Š æ œ ˆ æ ° ‘ e ª ¿ A ¸ Š a  ‡ a º † 3% I phần tư Œ e  ” a ˆ ° 62% I phần tư Œ a ‰ µ a ¸ ‹ 2012a ¹ ´ eve a ¥a ba phần † æ œ € e được ˜ a city € ‚ a œ ¨ a ¸  æ ” ¯ æ Œ  a … e – "điều torah c š „ a Ž Ÿ a › a ¸ I phần tư Œ æ ” ¿ C – a ¤± e ª ¤a ± … e ¦ – a ½  I phần tư Œ a ½ ” 50% I phần tư Œ a … ¶ æ ¬ ¡ æ ˜ ¯ c phần tư º a ¹  e ˜ a ° Ž a Š › I phần tư Œ a ½ ” 36% a € ‚ æ — ¥æ œ ¬ a € Š æ ¯  æ — ¥æ – ° e  ž a € ‹ 11 æ œ ˆ 19 æ — ¥e € ² e ¡ Œ c š „ æ ° ‘ e ª ¿ I phần tư Œ a ‰ ‡ e ¡ ¯ c ¤º a ² ¸ c ” ° c š „ æ ” ¯ æ Œ  c Ž ‡ æ › ´ a ½ Ž I phần tư Œ e, Œ e ‡ ³ 21% I phần tư Œ c ‚ º 2021a ¹ ´ æ œ € a ½ Ž a € phần tư a € ‚ æ ¤a ¤– I phần tư Œ a ¸  æ ” ¯ æ Œ  c Ž ‡ e phần tư ƒ a ¸ Š æ œ ˆ æ ° ‘ e ª ¿ C µ  æ ž œ a ¸ Š a  ‡ a º † 6% I phần tư Œ e  ” 74% a € ‚

A € € a € € e ‡ ª a ² ¸ c ” ° a œ ¨ eve a Š a ¹ ´ 9 æ œ ˆ æ ” ¹ c µ „ a … e – "eve điều torah a ¥a ba phần tư Œ †" I a eve  a ± ¢æ ¬ ¡ A phần tư • c ™ phần tư c ˆ e ° I phần tư Œ a Œ … æ ‹ ¬ a ¤š a   e được ˜ a city ® ˜ æ ¶ ‰ a  Š æ ¬ C ¨ … a €  a © š a ¤– æ ƒ … a ’ Œ æ ¶ ‰ a Œ city e  • a   e  ¸ e ˆ ‰ æ ³ • c ‰ a º ‹ eve a ¶ I phần tư Œ c › ¸ c ¹ phần tư e ba phần e , a € ‚ a  ¦ a ¤– I phần tư Œ e ‡ ª æ ° ‘ eve e ¨ æ † ‘ e — ‰ a œ ‹ æ œ ƒ a … "c š „ a Carey barber Ÿ æ ” ¿ 11 a „ ª a ‹ ¢I phần tư Œ æ œ ˆ a ˆ  e ‚ „ e € š e  Ž a º † c µ ¦ a ² ¸ c ” ° eve a ¥a  Š a … e – "điều torah e được ˜ a city ® ˜ a Š e – ª c š „ a € Š a œ ‹ a ® ¶ a … ¬ a ‹ ™ a “ ¡ c ‰ ¹ a ˆ ¥e , a ‹ ™ a, ¥e ³ ‡ æ ³ • a € ‹ a ¿ ® æ điều torah æ ¡ ˆ I phần tư Œ e € ² a ¸ € æ ¥a phần tư • c ™ phần tư c ˆ e ° a € ‚ a ¤– c • Œ æ ‰ ¹ e © • I phần tư Œ a œ ¨ æ ™ ® e € š æ ° ‘ c œ ba phần c ‚ º c ‰ © a ƒ ¹ e được ˜ city æ phần tư ² æ ‰ € e ‹ ¦ c š „ æ ƒ … æ ³  a ¸ ‹ I phần tư Œ e ¦ – c › ¸ a  Š e – điều torah a ƒ š a Š e – ª c „ ¡ æ ³ • c  ² a ba phần — æ ° ‘ c œ ba phần c  † e điều torah a "€ ‚

+좋아하는 뉴스 커뮤니케이션을 선택하십시오. 여기를 클릭하십시오!

Học viện chính sách thông tin và truyền thông hàn quốc hợp tác kinh doanh "mở rộng kỹ thuật số ODA"

Previous:Mưa rào ở somalia Kenya đã giết ít nhất 40 người
Next:Bộ trưởng ngoại giao trung quốc đến mỹ từ ngày 26 đến 28 để chuẩn bị cho cuộc họp cấp cao vào tháng tới
related articles
泛亚电竞 Sơ đồ trang web

1234